مشکلات امنیتی هواآوی جنگ بین چین و ایالات متحده را سخت تر میکند.

 

 

ماههاست که شرکتهای مخابراتی در سراسر جهان با هوآوی در حال مبارزه هستند

با توجه  به نگرانی های امنیتی، ایالات متحده دسترسی این شرکت به شبکه های مخابراتی آمریکا را بسته است

با وجودیکه بقیه کشورها نیز گزینه مشابهی پیش رو دارند، اما همه قانع نشده اند که هووای برایشان یک تهدید محسوب می شود،بیشتر کارشناسان معتقد هستند که هووآوی برای خود دولت چین خطرناک است ولی به هر حال ملیتش را نمی توان نادیده گرفت

در این هفته دو شخصیت برجسته دلایلی را بیان کردند که بیشتر از تکنولوژی سیاسی به نظر می آمد

هولین ژائو، رئیس ITU روز جمعه در ژنو، درعموم برعلیه این ممنوعیت ها سخنرانی کرد. هولین ژائو:" اگر شما موردی پیدا کردید میتوانید آنها (هوآووی) را متهم کنید. اما اگر موردی وجود ندارد و آنها را در لیست سیاه قرار داده اید، به نظر من این اصلا منصفانه نیس." ژائو در چین متولد شد و قبل از رفتن به اتحادیه مخابراتی سازمان ملل در وزارت پست و مخابرات در دولت کار می کرد، بنابراین تعجب آور نیست که او در مورد فقدان شواهد علیه شرکت نگران باشد.

در عین حال، مقامات ایالات متحده به طورکلی بر این باورند که همه شرکت های چینی به طور بالقوه مشکوک هستند. . کریس کیریبس، مدیر امنیت و امنیت زیرساخت DHS، در یک نشست امنیتی سایبری روز پنج شنبه گفت: نگرانی اصلی رژیم قانونی کشور مبدأ، نه محصول خاصی که قرار است ارسال شود.

کیریبس گفت: "تمرکز ما بر روی کشور مبدا یا شرکت نیست، بلکه این مربوط به حاکمیت قانون است که تحت آن محصول به طور بالقوه تحت تاثیر قرار می گیرد."همین منطق می تواند به دیگر شرکت های چینی یا صادرات روسیه مانند نرم افزار ضد ویروس آزمایشگاه Kaspersky اعمال شود.همانطور که کیریبس می گوید، "این ظهور دولت های اقتدارگرا و نحوه بهره برداری آنها از بخش های فن آوری خود است."

 

خوانندگان مختلف با طرف های مختلف همدردی می کنند، اما به نظر میرسد که به سختی می توان با تجزیه و تحلیل فنی این بحث را حل کرد. به طورکل به نظر میرسد، مبارزه با Huawei مانند یک جنگ بین ایالات متحده و چین است، و اگر در اظهارات این هفته به این موضوع هیچ اشاره ای نداشته باشند، مبارزه ای است که ادامه خواهد یافت.

Leave your comment