Manufacturers

رونمایی از نسخه اولیه فاز 2

Saturday, May 5, 2018

در آغاز سال ۹۷ با هماهنگی دفتر خدمات از نسخه اولیه فاز ۲ سامانه رونمایی شد و دریافت اطلاعات از طریق وب سرویس با دعوت از دو شرکت به عنوان نمونه آغاز گردید .

 

Leave your comment