Manufacturers

دریافت وب سرویس های استعلام ایران کد و جی تین در سامانه مدیریت توزیع کالای کشور (SDPMS)

Tuesday, August 23, 2016

  در مرداد ماه سال ۹۵ پس از رایزنی های متعدد با مرکز کد گذاری کالا و خدمات، امکان دریافت وب سرویس های استعلام ایران کد و جی تین جهت استفاده و استعلام کدها در سامانه جهت سهولت استفاده کاربران سامانه توسط مهندسین مجرب شرکت رهپویان اندیشه نوین پرداز فراهم گردید .

Leave your comment