بایگانی اینترنتی برای حفظ پست های عمومی Google+

 

خاموش شدن Google+ در دوم آوریل به این معنا نیست که پست های اجتماعی شما از بین رفته است. اخیرا تیم بایگانی شروع به ذخیره سازی محتوای عمومی Google+ کرده و آن را در آرشیو اینترنت بعد از روز سرنوشت ساز در دسترس قرار داده است.

محتویاتی که قبلا پاک شده و یا به صورت خصوصی بوده، و همچنین نظرات و مدیا با رزولیشن بالا ممکن است شامل این محتویات بازیابی شده نباشد. هنوز میتوان اطمینان داشت که راهی برای زنده کردن این لحظات سپری شده این سال ها است.

اگر ترجیح میدهید که فعالیت های شما ثبت نشود، میتوانید حساب کاربری خود را از Google+ پاک کنید(اگر دیر نشده باشد) یا در غیر این صورت روند بایگانی اینترنت ( Internet Archive's process) را برای پاک کردن محتویاتتون دنبال کنید.

این اصن تعجب آور نیست که Google+ در تکاپو برای حفظ این محتویات است، اما این یک وضعیت غیر معمول است.

سوال اینجاست آیا این یک رکورد جامع خواهد بود. زمان زیادی برای به دست آوردن محتویات عمومی نداریم.

Leave your comment