Englishفارسی

| برنامه های تحت وب


بنابر این یک برناها کاربردی تحت وب ، اطلاعات را به صورت دینامیکی ارائه می دهد نه به صورت فایل های HTML ثابت . در واقع وظیفه برنامه ، فراهم کردن اطلاعات بر حسب شرایط است که این اطلاعات معمولا از پایگاه داده ( Database ) بدست می آید . برنامه کاربردی نه تنها اطلاعات می دهد ، بلکه می تواند از کاربر اطلاعات بگیرد و بکارهای مختلف پاسخ مناسب دهد . به عبارت دیگر ، یک برنامه کاربردی ، عملکرد کاربر را از یک در خواست به درخواست دیگر ردیابی می کند . بنابراین کاربر می تواند آن گونه که در یک وب سایت به جستجو و گردش می پردازد ، به شکل دلخواه تمام صفحات یک برنامه کاربردی را برسی و مشاهده کند . بلکه این برنامه کاربردی است که صفحات مناسب را در شرایط مقتضی به طور دینامیکی تولید کرده و به کاربر ارائه می دهد .
یک برنامه کاربردی تحت وب بایک وب سایت تفاوت دارد . یک وب سایت شامل اطلاعات ثابتی است که از پیش آماده شده و به صورت فایل های HTML ذخیره شده اند .در این حالت جهت حرکت اطلاعات از سرویس دهنده به سرویس گیرنده می باشد . در واقع وب سایت اطلاعات را به کاربر ارائه می دهد . بین درخواست ها ، سرویس دهنده از عملکرد سرویس گیرنده اطلاعی ندارد . سرویس گیرنده می تواند از یک محل به محل دیگر بپرد و این کار روی وب سایت اولیه هیچ تاثیری ندارد ، چون هر یک از صفحات به صورت یک واحد کاملا جدا می باشند . در واقع وب ایت شامل گروهی از فایل های HTML از هم جدا می باشد . در مقابل ، یک برنامه کاربردی تحت وب ، اطلاعات را برای یک کاربر یا گروهی از کاربران به شکلی خاص فرمت کرده و ارائه می دهد . در این حالت ، جهت حرکت اطلاعات دو طرفه می باشد ؛ محتویاتی که توسط مرور گر نمایش داده می شوند ، بر حسب اطلاعات ورودی کاربر یا هویت وی یین می گردند .برای اطلاعات بیشتر به تماس با نوکندو رجوع فرمایید