Englishفارسی

| وب سایت های شخصی


امروزه حضور در دنیای مجازی یک امر بسیار مهم تلقی میگردد ، با توجه به سرعت گسترش روزافزون اینترنت و ارتباطات اینترنتی و نیز سهولت امر اطلاع رسانی از طریق دنیای مجازی داشتن یک پایگاه مجازی و یک وب سایت شخصی مقوله ایی است که دیگر نمیتوان براحتی و سادگی از کنار آن عبور کرد. در دنیای امروز مردم از جاهای مختلف دنیا و با هر زبان و فرهنگ و قومیتی که هستند نیازهای روزمره خود را از ساده ترین مسائل تا پیچیده ترین آنها در اینترنت جستجو میکنند و آنرا مسیری ساده ، سریع و دقیق به سوی اهداف کوچک و بزرگ خود میدانند و بالطبع کسانی که در این دنیای گسترده مجازی شناسنامه و یا معرفی نامه ایی از خود ندارند فرصتهای بسیاری را در امر ارتباطات الکترونیکی از دست میدهند. از اینرو هر شخصی با هر شغل و تخصصی که دارد ، با هر فکر و ایده ایی که دارد نیاز به معرفی خود و تخصص خود در این دنیای تو در تو دارد تا بتواند سهمی را از جستجوی میلیونها نفر نصیب خود سازد.
لازم است که بدانید شما میتوانید با داشتن یک وب سایت شخصی هر کسی که هستید و هر پیشه و ایده و تفکری که دارید را در معرض دید همگان قرار دهید و زمینه ارتباط افراد گوناگون را از مکانهای مختلف براحتی برای خود میسر سازید. برخورداری از یک وب سایت شخصی امروزه دیگر یک امر سلیقه ایی و کم اهمیت به شمار نمی آید زیرا که ما اعتقاد داریم ارتباط هوشمند اینترنتی در نسل امروز و نسل آینده که با سرعت زیادی در حال پیشرفت و گسترش است فقط و فقط از طریق فضای وب میسر خواهد بود. بنابراین شایسته است که به جای اینکه دیر به فکر برخورداری از یک وب سایت باشیم همین امروز اقدام کنیم تا همگام با نیاز امروز جامعه و جهان قدم برداریم. برای اطلاعات بیشتر به تماس با نوکندو رجوع فرمایید