Englishفارسی

| داده کاوی


امروزه در اكثر سازمان ها، داده‌ ها به سرعت در حال جمع آوری و ذخيره شدن می باشند. اما می توان ادعا کرد كه علیرغم اين حجم انبوه‌ داده‌ ها، امروزه سازمان ها با فقر دانش در تصمیم گیری روبرو هستند. بنابر این علم داده کاوی مطرح می شود تا پاسخگوی این نیاز های مدیران شود.داده کاوی یعنی استخراج اطلاعات گرانبها از حجم عظیم معادن داده ها. فلسفه ی داده کاوی این است که با شناخت درست از گذشته، آینده را می توان پیش بینی کرد. فلسفه ی داده کاوی این است که آینده، بسیار به گذشته شبیه است. اگر گذشته را خوب بشناسید می توانید آینده را پیش بینی کنید. داده کاوی به شما کمک می کند تا رفتار کسب و کار خود را در گذشته دقیقاً بشناسید و بر اساس آن آینده را با تقریب بالا پیش بینی کنید. به عنوان مثال داده کاوی به شما کمک می کند تا حداقل دو مورد اساسی را در بخش فروش کسب و کار خود پیش بینی کنید: • پیش بینی نیاز های یک مشتری خاص در آینده و در نتیجه حفظ آن مشتری • پیش بینی نیاز بازار در زمان ها و مناطق مختلف و در نتیجه ساماندهی نظام توزیع برای آنها در این راستا تیم مجرب نوکندو با ارایه راهکارهای متناسب با کسب وکار شما میتواند خدمات ارزنده ای را ارایه نماید برای اطلاعات بیشتر تماس با نوکندو