Englishفارسی

| مدیریت مشتریان


این واژه مخفف عبارت Customer Relationships Management به معنای مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد. CRM به عنوان ابزار تکنولوژیکی قوی به کمک شما آمده و درجمع آوری اطلاعات شما از مشتریان ، افزایش سرعت عمل شما در پاسخگویی به آنها که در نهایت به جلب رضایت مشتریان خواهد انجامید وافزایش میزان فروش کمک خواهد کرد.در یک عبارت خلاصه تر می توان گفت CRM خود تخصصی لست که در آن سه عامل مشتری ، فرآیندها و تکنولوژی به موازات هم و همه در جهت رسیدن به هدفی واحد که بهینه سازی ارتباط مشتریان با یک سازمان یا واحد تولیدی می باشد در حرکتندCRM استراتژی تجاری طراحی شده ای است تا از هزینه ها کاسته و باعث افزایش منافع یک سازمان در راستای استحکام وفاداری به مشتریان باشد یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان درست ، اطلاعاتی از تمامی منابع داخلی و منابع مرتبط خارجی یک سازمان برای پشتبانی کردن یک مشتری به همراه خواهد داشت .مشتری نبض یک سازمان است و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک سیستم استراتژیک می تواند می تواند برای یک سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند. در این راستا تیم مجرب نوکندو با ارایه راهکارهای متناسب با کسب وکار شما میتواند خدمات ارزنده ای را ارایه نماید برای اطلاعات بیشتر تماس با نوکندو