Englishفارسی

| وب سایت های تجاری


وب سایت یک شرکت هسته فعالیت ها و حضور اینترنتی آن تجارت محسوب می شود. در واقع، تحقیقات موسسه بورل (Borrel) نشان داده است که اکثر تجارت های محلی کوچک، بیش از نیمی از هزینه های بازاریابی اینترنتی خود را صرف بهبود حضور آنلاین (طراحی سایت، هاستینگ و غیره ) می کنند. اما علاوه بر این نقش کلیدی، اکثر تجارت های کوچک محلی در راه اندازی سایت های خود مشکل دارند.
هر کدام از این نقص ها به معنای از دست رفتن فرصت برای جذب مشریان در اینترنت محسوب می شوند. مسئله اینجاست که شرکت ها، مشتریان اینترنتی خود را از دست خواهند داد. توجه داشته باشید که امروزه افراد در اینترنت به دنبال رفع نیازهای خود هستند و از دست دادن چنین مشتریانی به معنای از دست دادن کانال اصلی جذب مشتری خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر به تماس با نوکندو رجوع فرمایید