Englishفارسی

| هوش تجاری


هوش تجاري مجموعه تواناييها، تکنولوژي ها، ابزارها و راهکارهايي است که به درک بهتر مديران از شرايط کسب و کار کمک مي نمايد. ابزارهاي هوش تجاري، ديدگاه هايي از شرايط گذشته، حال و آينده را در اختيار افراد قرار مي دهند.هوش تجاری می‌تواند کمک به تشخیص و توسعه خیل عظیمی از اطلاعات ساختار نیافته کند و سازمان بتواند استراتژی‌های جدید تجاری خود را با شناسایی فرصت‌های پیشرفت تعیین نماید. درواقع هوش تجاری برای سازمان فرصت تفسیر دیتاهای زیاد را در جهت کشف فرصت‌های پیشرفت و پیاده‌سازی استراتژی‌های مؤثر را جهت پایداری سازمان در درازمدت و ساخت مزیت رقابتی در بازار را می‌دهد.پس می‌توان گفت هوش تجاری نگاهی از وضعیت قبل و وضعیت حاضر را می‌دهد و سعی در پیش‌بینی وضعیت آینده سازمان نیز دارد. با پياده سازي راهکارهاي هوش تجاري فاصله موجود بين مديران مياني و مديران ارشد از ديدگاه ارتباط اطلاعاتي از ميان خواهد رفت و اطلاعات مورد نياز مديران در هر سطح، در لحظه و با کيفيت بالا در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. همچنين کارشناسان و تحليل گران مي تواند با استفاده از امکانات ساده، فعاليتهاي خود را بهبود بخشند و به نتايج بهتري دست پيدا نمايند. در این راستا تیم مجرب نوکندو با ارایه راهکارهای متناسب با کسب وکار شما میتواند خدمات ارزنده ای را ارایه نماید برای اطلاعات بیشتر تماس با نوکندو